Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Статистички годишник,


19.12.2023, Статистички годишник,  2023   
25.10.2022, Статистички годишник  2022   
13.12.2021, Статистички годишник  2021   
29.10.2020, Статистички годишник, 2020  2020   
18.10.2019, Статистички годишник  2019   
19.10.2018, Статистички годишник  2018   
15.06.2017, Статистички годишник  2017   
15.06.2016, Статистички годишник  2016   
15.06.2015, Статистички годишник  2015   
13.06.2014, Статистички годишник  2014   
20.06.2013, Статистички годишник  2013   
27.06.2012, Статистички годишник  2012   
22.06.2011, Статистички годишник  2011   
26.10.2010, Статистички годишник  2010   
04.12.2009, Статистички годишник  2009   
11.12.2008, Статистички годишник  2008   
19.12.2007, Статистички годишник  2007   
23.01.2007, Статистички годишник  2006   
23.02.2006, Статистички годишник  2005   
24.05.2005, Статистички годишник  2004   
12.02.2004, Статистички годишник  2003   
20.12.2002, Статистички годишник  2002   
07.02.2002, Статистички годишник  2001   
24.02.2001, Статистички годишник  2000   
07.04.2000, Статистички годишник  1999   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика