Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија04.08.2023, Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија
 2018-2020   
07.12.2015, Култура и јавно информирање  2014   
12.12.2014, Култура и јавно информирање  2013   
10.12.2013, Култура и јавно информирање  2012   
27.11.2012, Култура и јавно информирање  2011   
17.01.2012, Култура и јавно информирање  2010   
22.12.2010, Култура и јавно информирање  2009   
11.08.2010, Култура и јавно информирање  2008   
01.11.2008, Култура и јавно информирање  2007   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика