Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методологија за статистика на рибарство

Во системот на земјоделските статистики припаѓа и статистиката на рибарството. Во публикацијата се содржани информации за дефинициите и класификациите што се користат во статистиката на рибарството, како и корисни информации за пополнување на статистичкиот образец РИБ 11. Сите субјекти што доставуваат податоци, како и корисниците на податоци треба да ја користат методологијата како практичен референтен документ.


 Методологија за статистика на рибарство 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика