Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Индекси на единица вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија 1998-2005

Во ова издание Државниот Заводот за статистика ја објавува методологијата за пресметување на индексите на цени (просечната вредност) и индексот на физичкиот обем на извезената и увезената стока. Со оваа методологија се опфатени сите елементи на пресметувањето на индексите вклучувајќи ги методолошките основи, обработката на индексите и нивното публикување.

Месечното следење на индексите на цени на извозот и увозот на стоки има за цел аналитички да се следи, динамиката на движењето на цените, која најчесто се користи во макроекономските истражувања. Изразот „цени” е земен условно затоа што пресметката всушност се врши врз основа на единечните вредности на извезената и увезената стока. Индекси на единица вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија 1998-2005 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика