Skip Navigation LinksНасловна

Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња. Последни објавени соопштенија

Енергија, јули 2023 година - претходни податоци
понеделник, 25 септември 2023

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, јули 2023 година
 
Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2023 година, вкупната потрошувачка по видови
енергенти изнесува: 483 722 МWh електрична енергија, 28.789 мил. нм3 природен гас, 335 319 тон јаглен и 99 448
тони нафтени продукти.
 
Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува...   117

Регионални сметки во земјоделството, 2021 година
петок, 22 септември 2023

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2021 година, во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството, најголемо учество има Југоисточниот Регион со 28.2 %, потоа Пелагонискиот со 24.1 %, додека најмало учество има Југозападниот  Регион  со 3.5 %.

Во создавањето на вредноста на растителното производство, најголемо учество има...   116  
20.09.2023Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2023 година
20.09.2023Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2023 година
15.09.2023Индекси на цените во земјоделството, август 2023 година
15.09.2023Индекси на прометот во услугите во второто тримесечје од 2023 година
15.09.2023Индекси на прометот во индустријата, јули 2023 година
13.09.2023Издадени одобренија за градење, јули 2023 година
12.09.2023Туризам, јули 2023 година
11.09.2023Трошоци за заштита на животната средина, 2022 година


Следни соопштенија
     
28.09.2023Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2023
29.09.2023Бруто-домашен производ - претходни податоци2022
29.09.2023Индекси на индустриското производство08.2023
29.09.2023Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2023
29.09.2023Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2023
02.10.2023Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2023
02.10.2023Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2023
05.10.2023Индекси на цените во угостителството09.2023
06.10.2023Даноци во животна средина2021
06.10.2023Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2023


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај,  
  четврток, 31 август 2023

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Миграциите во Република Северна Македонија - Профил на земјата 2021 
  вторник, 22 август 2023

 

Миграцискиот профил е алатка на државата, подготвена со широка вклученост на владини институции и невладини засегнати страни, за подобрување на кохерентноста на политиките, креирање на...
 
  HyperLink  Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија
 
  петок, 04 август 2023

 

Оваа публикација нуди комплетен макроекономски збир на податоци со кој се воспоставени сите врски помеѓу реалниот сектор, статистиката за државните финансии, платниот биланс и монетарната...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 31 јули 2023

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали 
© Државен завод за статистика