Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Ново соопштение: Земјоделски површини и растително производство
понеделник, 28 март 2016

 Со цел задоволување на потребите на корисниците, Државниот завод за статистика за првпат го објавува соопштението Земјоделски површини и растително производство, 2015 во кое се објавени главните категории од областа на растителното производство, а подетални податоци, како и податоци по општини, ќе бидат објавени во публикацијата Полјоделство, овоштарство и лозарство во мај 2016 година.© Државен завод за статистика