Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Ново соопштение: Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2014 и 2015 - претходни податоци
среда, 29 ноември 2017

 

Со цел задоволување на потребите на корисниците, Државниот завод за статистика за првпат го објавува соопштението Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2014 и 2015 - претходни податоци во кое се објавени податоци за повеќе категории на материјали, меѓу кои и податоци за биомаса, фосилни горива, миниерали и отпад.


Соопштението ќе се објавува со годишна периодика.
© Државен завод за статистика